Programes mixts d’ocupació i formació 2020/2021 | Oferta pública

Informació per a candidats/es a alumnes-treballadors/es

 

SOIB 30 (dirigit a persones de 30 anys o més)

 

SOIB JOVE (dirigit a persones menors de 30 anys inscrites al Programa de Garantia Juvenil)

 

Procediment de selecció
 • El primer: inscriu-te a l’oferta del SOIB.
 • Citació per part del SOIB a una sessió informativa dels programes.
 • Verificació de compliment dels requisits de cada programa.
  • Per a SOIB 30 com a mínim:
   • Has de tenir 30 anys o més.
   • En el moment de la selecció has d’estar inscrit o inscrita en el SOIB com a demandant d’ocupació en situació d’atur.
   • No has de tenir la qualificació professional per a l’ocupació objecte del contracte.
  • Per a SOIB Jove com a mínim:
   • Has de tenir entre 16 i 29 anys.
   • En el moment de la selecció has d’estar inscrit o inscrita en el SOIB com a demandant d’ocupació en situació d’atur.
   • Has d’estar d’alta a la plataforma del Sistema Nacional de Garantia Juvenil com a persona beneficiària el dia abans de la contractació.
   • No has de tenir la qualificació professional per a l’ocupació objecte del contracte.
 • Realització de prova escrita (verificació de les competències bàsiques per al correcte seguiment del certificat de professionalitat).
 • Realització d’entrevistes individuals.

Informació per a candidats/es professionals

Sobre les ofertes de feina dels professionals de cada projecte, tens tota la informació als documents adjunts. Per a cada perfil dels professionals hi ha dos documents (full autobaremació i informació del lloc de feina). La durada de la contractació dels professionals serà de 13 mesos (comencen 15 dies abans i finalitzen 15 després)

Procediment de selecció
 • Citació per part del SOIB a entrevista de selecció de candidatures que compleixen requisits del lloc de feina.
 • Les persones citades a entrevista per part del SOIB hauran d’omplir formulari autobaremació i passar-lo per registre de PalmaActiva, juntament amb la documentació acreditativa dels mèrits.