Quins estudis o títols pots homologar/convalidar?

Pots homologar o convalidar els títols que siguin oficials al teu país d’origen. L’homologació només es pot fer dels estudis acabats. La convalidació es pot fer tant dels estudis finalitzats com dels estudis parcials.     Compartir Compartir Your NameYour EmailRecipient EmailEnter a MessageI read this article and found it very interesting, thought it might […]

Llegir Més

Què és convalidar i homologar estudis?

La convalidació és el reconeixement oficial de la validesa acadèmica dels estudis realitzats a l’estranger. Un títol convalidat permet continuar estudis, però no té validesa com a títol a altres efectes com per exemple el laboral. La convalidació pot ser d’estudis finalitzats o d’estudis parcials (en aquest darrer cas, pots acabar els estudis en el […]

Llegir Més