Els certificats de professionalitat són un instrument d’acreditació oficial de les qualificacions professionals en l’àmbit de l’administració laboral.

Acrediten les competències professionals que capaciten per al desenvolupament d’una activitat laboral.

Tenen caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional i són expedits pel Servei Públic d’Ocupació Estatal i els òrgans competents de les comunitats autònomes.

S’obtenen a través de dues vies:

  1. Superant tots els mòduls que integren el certificat de professionalitat.
  2. Acreditant les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació.

Més informació sobre certificats de professionalitat:

http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/formacion/certificados_de_profesionalidad/cf0502.html

Download PDF
Compartir
Compartir
Submit