Es preveuen possibilitats de reconèixer bé la formació adquirida per vies formals sota plans d’estudis , bé les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies de formació no formal.

Aquests procediments queden establers mitjançant les equivalències, convalidacions i acreditacions corresponents.

Més informació sobre convalidacions i acreditacions:

http://iqpib.caib.es/user/info/index.html

 

 

Download PDF
Compartir
Compartir
Submit