Portal de transparència

L’Ajuntament de Palma ha adoptat el compromís de gestionar la ciutat i l’organització municipal procurant, de manera participativa, satisfer les necessitats i les expectatives dels ciutadans, residents i visitants, a través de la millora contínua i oferint serveis de qualitat.
Conseqüentment, PalmaActiva es compromet amb la ciutadania a actuar amb transparència, mitjançant la publicitat activa i la garantia d’accés a la informació. En relació amb la publicitat activa se publica en aquest web:

Funcions de l'entitat Funcions de l'entitat
Normativa d'aplicació
Organigrama, perfil i trajectòria directius
Contractes licitats
Pressupost i estat execució
Relació llocs de treball
Convenis i subvencions

Termini mitjà de pagament mensual (dies)

Codi de Entitat Entitat Ratio d’operacions pagades Ratio d’operacions pendents Termini mitjà de pagament
04-07-040-AV-009 PalmaActiva 12,90 12,37 12,55