Perfil del contractant

Relació de contractes licitats per PalmaActiva durant l’any en curs

OBERT C. Menor: Redacció de projectes d'activitat, presentació i obtenció de la llicència d'activitats de diversos immobles de PalmaActiva
ADJUDICAT Plec tècnic que ha de regir la contractació de serveis de formació per a la impartició de 2 cursos en l'especialitat nàutica embarcacions de supervivència i bots de rescat de l'ordre fom / 2296/2002
ADJUDICAT 01-2017: Contracte de serveis per a la impartició de cursos l’ordre FOM / 2296/2002 (2)
ADJUDICAT 02-2016: Contracte de serveis per a la impartición de cursos de l’ordre FOM/2296/2002 (2)
DESERT 01-2016: Contracte de serveis per a la impartición de cursos de l’ordre FOM/2296/2002 (1)