Dinamització comercial

Dirigit a persones comerciants i patronals del comerç de Palma.
PalmaActiva
C/ Socors 22 – Palma
Mapa
Segons programació
Consultar els nostres Destacats.
Servei GRATUÏT
Entenem per dinamització comercial al conjunt d’iniciatives que lidera PalmaActiva encaminades al foment i la promoció del teixit empresarial del municipi de Palma:

Subvencions per al comerç

PalmaActiva convoca una línia de subvencions que tenen com a objectiu fomentar la inversió i la millora dels locals comercials del municipi de Palma.
BOIB número 31, de 14/03/2017. Català | Castellà
Sol·licitud: Termini fins el 15 de setembre de 2017
Resolucions: –

Zona de Gran Afluència Turística

Palma és una destinació turística de referència i en què la indústria del turisme és el gran motor de l’economia local. Amb la finalitat de contribuir a la dinamització comercial de la ciutat, de presentar la ciutat als visitants amb un ventall d’opcions comercials, de restauració, culturals, lúdiques…l’Ajuntament de Palma presentà la proposta de declarar part del seu municipi com a zona de gran afluència turística, d’acord amb la Llei 11/2014, de 15 d’octubre, de comerç de les Illes Balears.
En virtut d’això, els establiments inclosos dintre de l’àmbit d’aquesta declaració poden obrir en diumenge i atendre així els visitants de la ciutat, entre els quals cal citar el turistes que arriben a Palma en creuer.
L’àmbit de la ciutat de Palma que està declarat com a Zona de Gran Afluència Turística (ZGAT) inclou 4 zones:

  • Zona 1: intramurs (interior de la zona delimitada per l’avinguda de Gabriel Alomar, l’avinguda d’Alexandre Rosselló, l’avinguda de Joan March, l’avinguda del Comte de Sallent, l’avinguda d’Alemanya, l’avinguda de Portugal, el passeig de Mallorca i el bocí de façana marítima compresa entre el passeig de Mallorca i l’avinguda de Gabriel Alomar).
  • Zona 2:: límit del terme municipal de Palma amb el de Calvià, zona compresa des de la variant de Cala Major de l’autopista de Ponent, l’avinguda de Joan Miró i la mar.
  • Zona 3: avinguda de Gabriel Roca (passeig Marítim), tram que s’estén entre la ronda de Migjorn i la cala de Can Barbarà.
  • Zona 4: zona del Molinar, la Ciutat Jardí, Can Pastilla i l’Arenal delimitada per la confluència de l’autopista de Llevant amb el carrer de Joan Maragall, l’autopista de Llevant (fins a la desviació de Cala Blava), el torrent dels Jueus i la mar.

El període en el qual roman vigent aquesta declaració és del 15 de març al 30 d’octubre, per a les Zones 2, 3 i 4.
Mentre que per a la Zona 1 (intramurs), la declaració s’entén per a tot l’any, segons Resolució del conseller d’Economia i Competitivitat de 19 de desembre de 2014.

Dinamització comercial

Es posen en marxa o bé a proposta de les patronals, de les associacions, de les “agrupacions” de comerços, o bé a proposta conjunta amb l’Ajuntament i s’organitzen per ajudar a consolidar el format comercial tradicional.
Aquestes activitats compten amb la col·laboració municipal en relació amb la tramitació de permisos i llicències i amb la cessió d’infraestructura i logística.
Les entitats que representen el comerç tradicional s’encarreguen de fer-ne difusió entre els establiments perquè s’hi adhereixin i d’organitzar internament la participació del major nombre de negocis.
Habitualment, les campanyes es desenvolupen al voltant d’una temàtica o en funció de l’època de l’any.
Si vols posar en posar en marxa una iniciativa de dinamització, en primer lloc, hauràs de presentar una sol·licitud a la Regidoria de Comerç (PalmaActiva) o a qualsevol altre Registre Municipal en la qual s’exposi l’activitat que vols dur a terme i les característiques d’aquesta, a més de les teves dades d’identificació i de contacte. Per això, es pot emprar el model general de sol·licitud de l’Ajuntament de Palma

Fires i esdeveniments

PalmaActiva participa també a altres esdeveniments relacionats amb el comerç i la dinamització comercial mitjançant el format de la col·laboració, del suport…sempre que responguin a un interès general i que estiguin relacionats amb les activitats econòmiques, empresarials i comercials del municipi, d’acord amb els objectius, entre altres, de:

  1. cercar la promoció i el desenvolupament econòmic local
  2. millorar la competitivitat empresarial
  3. promoure la cooperació empresarial
  4. fomentar les associacions empresarials
  5. ajudar a reestructurar, modernitzar i dinamitzar el teixit comercial

Per demanar la col·laboració a aquests esdeveniments, cal també presentar davant el Registre de l’Àrea de Comerç (PalmaActiva) o qualsevol altre Registre Municipal, una sol·licitud en la qual s’exposi l’activitat que es vol dur a terme i les característiques d’aquesta, a més de les dades d’identificació i de contacte. Per això, es pot emprar el model general de sol·licitud de l’Ajuntament de Palma.