Cursos de formació en oficis

Tenim 3 nous Programes de Formació i Ocupació en marxa.

Palma Web II


És un programa mixt que combina la formació del certificat de professionalitat de confecció i publicació de pàgines web i la feina efectiva a l’àrea d’innovació de l’Ajuntament de Palma (IMI). Les persones participants tenen un contracte per a la formació durant 9 mesos, del 31 de gener al 30 d’octubre de 2018.

Les feines a realitzar són:
• Construir pàgines web.
• Integrar components de software a pàgines web.
• Publicar pàgines web.

Requisits per participar:
• Ser menor de 30 anys i estar inscrit com a demandant d’ocupació al SOIB.
• Complir amb els requisits per poder formalitzar contracte de formació.
• Tenir les competències d’informàtica mínim nivell usuari/a
• Requisits de titulació / formació necessaris per accedir al certificat de professionalitat de nivell 2: Graduat en ESO, 2on curs de BUP, CP de nivell 2, CP de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional, Títol de tècnic auxiliar (FP1), Títol de Formació professional bàsica (que inclogui com a mínim un CP de la mateixa família), Complir amb els requisits acadèmics d’accésals cicles formatius de grau mitjà (veure annex), Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o 45 anys, Tenir o superar les proves de competències clau necessàries per cursar amb aprofitament la formació corresponent al certificat de professionalitat.

Palma Xapa i Mecànica III


És un programa mixt que combina la formació dels certificats de professionalitat d’operacions auxiliars de manteniment de carrosseria i electromecànica de vehicles i la feina efectiva als tallers mecànics de la Policia Local de Palma i de la EMT. Les persones participants tenen un contracte per a la formació durant 9 mesos, de l’1 de febrer al 31 d’octubre de 2018.

Les feines a realitzar són:
• Operacions auxiliars de manteniment de carrosseria de vehicles
• Efectuar operacions de mecanitzat bàsic
• Desmuntar, muntar i substituir elements mecànics simples del vehicle
• Desmuntar, muntar i substituir elements elèctrics simples del vehicle
• Desmuntar, muntar i substituir elements amovibles simples d’un vehicle
• Realitzar operacions auxiliars de preparació de superfícies

Requisits per participar:
• Ser major de 30 anys i estar inscrit com a demandant d’ocupació al SOIB
• Complir amb els requisits per poder formalitzar contracte de formació.

Palma Micromachine III


És un programa mixt que combina la formació del certificat de professionalitat d’operacions auxiliars de sistemes microinformàtics i la feina efectiva a l’àrea d’innovació de l’Ajuntament de Palma (IMI). Les persones participants tenen un contracte per a la formació durant 9 mesos, de l’1 de febrer al 31 d’octubre de 2018.

Les feines a realitzar són:
• Realitzar operacions auxiliars de manteniment de sistemes microinformàtics.
• Realitzar operacions auxiliars amb tecnologies de la informació i la comunicació.
• Realitzar operacions de connexionat en el muntatge d’equips elèctrics i electrònics.
• Realitzar operacions auxiliars de muntatge d’equips microinformàtics.
• Instal·lació i configuració d’equips informàtics.
• Suport tècnic als usuaris en cas d’incidències.
• Revisió, manteniment i reparació de material informàtic.

Requisits per participar:
• Ser major de 30 anys i estar inscrit com a demandant d’ocupació al SOIB
• Complir amb els requisits per poder formalitzar contracte de formació.

Altres cursos de formació en oficis

Reorienta el teu perfil professional, i forma’t per aprendre nous oficis, amb més opcions d’inserció laboral en un futur. Construeix la teva professió amb una base sòlida que et permeti seguir actiu en el mercat de treball.

Propers cursos:

20 febrer, 2018
  • COCTELERIA (72h)

    20 febrer, 2018 @ 4:30 pm - 7:30 pm
    Centre de Formació de PalmaActiva- c.Gerreria, 8 - 07002 Palma

8 març, 2018
  • Introducción a la ENOLOGÍA. Vinos mallorquines y nacionales. (70h)

    8 març, 2018 @ 9:00 am - 2:00 pm
    Centro de Formación de palmaActiva - c. Gerreria 8 - Palma

Powered by Simple Calendar