Convocatòria pública

Ofertes de plantilla i programes a PalmaActiva

Aquí es recullen les convocatòries de PalmaActiva per formar part de la nostra plantilla o de llocs de treball relacionats amb els programes que desenvolupem.

OBERT Bases específiques per a per a cobrir un lloc de feina de TGM de RH en règim de personal laboral interí
FINALITZAT Bases específiques per a la creació d’un borsí per a la cobertura temporal dels llocs de feina vacants de TGS formació i TGS ocupació de PalmaActiva
FINALITZAT Bases específiques per a la cobertura temporal mitjançant contracte interinatge lloc de feina administratiu/va a PalmaActiva
FINALITZAT Bases Especifiques per a la selecció de professionals projectes mixts d’ocupació i formació per a persones desocupades de 30 anys o més finançat amb fons de conferència sectorial