Perfil del contractant

Relació de contractes licitats per PalmaActiva durant l’any en curs:

OBERT C. Menor: Plec tècnic que ha de regir la contractació de serveis de formació per a la impartició de 2 cursos en especialitat nàutica embarcacions de supervivència i bots de rescat ordre fom/2296/2002
EN LICITACIÓ 01-2017: Contracte de serveis per a la impartició de cursos l’ordre FOM / 2296/2002 (2)
ADJUDICAT 02-2016: Contracte de serveis per a la impartición de cursos de l’ordre FOM/2296/2002 (2)
DESERT 01-2016: Contracte de serveis per a la impartición de cursos de l’ordre FOM/2296/2002 (1)