Perfil del contractant

Relació de contractes licitats per PalmaActiva durant l’any en curs:

ADJUDICAT 02-2016: Contracte de serveis per a la impartición de cursos de l’ordre FOM/2296/2002 (2)
DESERT 01-2016: Contracte de serveis per a la impartición de cursos de l’ordre FOM/2296/2002 (1)