XV Concurs de premis als millors projectes empresarials

Banner Projectes empresarials
Instruccions per a la presentació telemàtica: descarrega la sol·licitud (arxiu .doc), emplena-la i envia-la adjunta al nostre email (info@palmaactiva.com) indicant al camp Assumpte: “Vull participar al concurs de projectes empresarials”.
També pots presentar la teva sol·licitud emplenada a la SEU electrònica de l’Ajuntament de Palma i presencialment al registre general de PalmaActiva del carrer Socors, 22 en horari de 9:00 a 14:00 hores de dilluns a divendres. Igualment, també es podran presentar per qualsevol dels mitjans i formes previstes a l’article 16.4 de la llei 39/2015 LRJAP i PAC.

Arriba una nova edició dels premis per a persones emprenedores de PalmaActiva

El XV concurs “Millors projectes empresarials” té com a objectius:
 • Detectar nous projectes empresarials i estimular la seva posada en marxa.
 • Millorar la capacitació dels futurs emprenedors/es reforçant els seus coneixements en els aspectes de gestió i administració d’empresa, donant-los suport en la fase de implementació i redacció del pla d’empresa.
 • Tutoritzar i acompanyar als projectes participants.
 • Promoure la cultura emprenedora en la ciutat de Palma mitjançant l’organització d’un concurs empresarial que premia les millors actituds emprenedores en relació amb els aspectes econòmics, socials i mediambientals a l’entorn local.

Premis

Categoria general
 • Un primer premi per import de 4.500 euros
 • Un segon premi per import de 3.000 euros
 • Un tercer premi per import de 1.500 euros
Categoria especial
 • Premi millor projecte establert com a entitat d’economia social de les previstes a la llei 5/2011, de 29 de març d’Economia Social, un premi especial de 2.000 euros.
 • Premi millor projecte dona emprenedora, un premi especial de 2.000 euros: L’objectiu del premi dona emprenedora és reconèixer el lideratge i habilitats emprenedores i incentivar la participació femenina en projectes innovadors. En el cas de projectes integrats per diversos promotors, per a accedir al premi, la totalitat dels seus integrants han de ser dones.

Premis en espècie

Els projectes premiats podran a més beneficiar-se de:
 • Exempció del pagament de la quota d’alta i de l’equivalent a 3 mesos de quotes associatives de l’Associació de Joves Empresaris de Balears, per a aquells projectes que ho sol·licitin.
 • Puntuació addicional per a les sol·licituds d’accés al Centre d’Empreses de PalmaActiva, d’acord amb l’establert a les bases del Centre d’Empreses i supeditat a la disponibilitat d’espais.

Altres beneficis

 • Presentació de sol·licitud d’aval de fins a 60.000 euros a la societat de garantia recíproca ISBA SGR.
 • El millor projecte de base tecnològica podrà tenir un accés gratuït al Parc Balear d’Innovació Tecnològica (ParcBit) l’espai d’incubació col·laborativa (3a planta Edifici Disset) per un període màxim de 6 mesos. La comissió avaluadora seleccionarà el projecte en base a criteris d’actualitat tecnològica i necessitat de suport en bases tecnològiques disponibles, segons la disponibilitat del Parc Bit.