Formació dual

Formació dual PalmaActiva
Formació dual PalmaActiva

Què és la formació dual?

És una modalitat formativa que combina la formació i l’activitat laboral retribuïda. Es tracta d’una formació professional dirigida a joves de 16 a 29 anys que volen aprendre una professió i a empreses que volen preparar a futurs professionals, combinant la formació en un certificat de professionalitat i el treball amb un contracte de formació i aprenentatge.

El contracte per a la formació i aprenentatge:

Per formalitzar un contracte de formació i aprenentatge l’empresa ha de comptar amb una persona qualificada que farà de tutor/a de la persona participant en la formació dual. Aquest tutor/a estarà en contacte amb el tècnic de formació i / o docents de PalmaActiva i les seves funcions principals seran:

 • Coordinació amb el programa formatiu
 • Planificació dels objectius d’aprenentatge a l’empresa
 • Planificació de les tasques i feines a desenvolupar per part dels participants.
 • Avaluació de les persones participants.
 • Suport tècnic i pedagògic a l’empresa de les persones participants.

Més informació sobre el contracte de formació i aprenentatge en aquest enllaç.

Què pot aportar a la teva empresa participar a la formació dual?

 • L’oportunitat d’aconseguir professionals qualificats amb formació específica d’una professió.
  Participar en una iniciativa de caire social i de compromís amb persones joves que permeti millorar la seva ocupabilitat.
 • Finançament de les despeses de contractació fins un màxim d’un 100% per part del SOIB.

Què has de fer si vols col·laborar com a empresa?

 • Complir amb els requisits per poder contractar en la modalitat de contractes per a la formació i l’aprenentatge (veure normativa annexa).
 • Omplir i enviar el següent FORMULARI. La data màxima per formalitzar la teva sol·licitud és dia 31 d’agost de 2017. Si la convocatòria del programa de formació dual del SOIB es publiqués al BOIB abans del dia 31 d’agost, la data màxima per a presentar sol·licituds serà fins al dia següent de dita publicació.
 • PalmaActiva, d’acord amb la informació facilitada al formulari, realitzarà una valoració de les empreses que hagin formalitzat la sol·licitud per tal d’establir amb quines es presentarà de manera agrupada a la convocatòria de formació dual del SOIB.

Normativa annexa